Certifieringar

Här är några av de sigill och certifieringar som Jatic har utdelats senaste åren.

UC Silver Kreditvärdighet 2020

Företaget bedöms ha god kreditvärdighet.
99,26 – 99,76 % sannolikhet till överlevnad enligt UC.

UC Silver Kreditvärdighet 2018

Företaget bedöms ha god kreditvärdighet.
99,26 – 99,76 % sannolikhet till överlevnad enligt UC.

UC Guld Kreditvärdighet 2017

Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet.
99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad enligt UC.

UC Brons Kreditvärdighet 2016

Företaget bedöms vara kreditvärdigt.
96,94 – 99,26 % sannolikhet till överlevnad enligt UC.

Certifikat i Säkra lyft

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att utbilda arbetstagaren i säker hantering av lyft och att det skall finnas dokumenterad kunskap i teori samt praktisk erfarenhet.

Certifikat i Heta Arbeten

Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.

Certifikat i ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. Vårt uppdrag är att vidareutveckla ett tillförlitligt system för säkra arbetsplatser, sund konkurrens på lika villkor och anpassning till nya lagar och regler.

Medlem i BKR

Byggkeramikrådet är en branschorganisation för företag som arbetar med keramiska plattor, d.v.s. kakel, klinker och mosaik. Företag inom BKR har all kunskap du behöver inom det byggkeramiska området. Certifikat genom dotterbolaget DeZignHus.

Certifierad Kvalitetpartner

Kvalitetspartner granskar och samlar seriösa företag på en och samma plats, så att privatpersoner och företagare enkelt kan hitta pålitliga och välmående företag att göra affärer med.

Medlem i Sveriges byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.

Medlem i Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. De är en del av Svenskt Näringsliv.