Bygg för privatpersoner

När det gäller privat kunder försöker vi alltid ha ett särskilt gott bemötande. Vi representerar vårt eget varumärke och vill att totalupplevelsen ska vara god för kunden under projektet och att vi ska få återkommande kunder samt rekommendera oss till andra. För oss är alla kunder viktiga, från stora byggen som till den enskilde kunden. Jatic koncernen har resurser och även till den privata kunden försöker vi optimera med att leverera rätt kompetens till rätt arbetsmoment. Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar Jatic Bygg för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag.

Privatpersoner

Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla typer av arbeten/projekt, testa gärna oss och utvärdera vår kompetens och färdigheter. Vi tittar alltid på att bibehålla långsiktiga relationer med alla våra kunder och i så stor utsträckning som möjligt att leverera resultat efter kunds förväntningar. Vi utför samordnade och konkurrenskraftiga inköp både i Sverige och internationella.

Vi är starkast i Skåne men utför även byggarbeten i Danmark och andra länder runt om i världen.

Varför anlita oss på Jatic Bygg?

Då vi är en större koncern med resurser från 4 olika branscher: Industri, Ventilation, Förvaltning och Byggnation har vi större helhetsbild på våra projekt och samordningseffekter. Med våra samarbetspartners hjälper vi till att räkna ut lågenergibyggnader för att möta EU:s direktiv om nära-nollenergiförbrukning för alla nya byggnader som införs i Europa från och med 2020. Även när våra byggprojekt är nybyggda och slutbesiktigade kan vi också erbjuda fastighetsservice för nya uppdrag på fastigheten och andra justeringar och tillbyggnader som kan tillkomma efterhand. Eftersom vi byggt fastigheten kan vi den utantill och tar ansvaret på oss att det är bra byggt från början och att ni kan få goda råd hur man smidigast kan göra nya projekt kompletteringar i den.

Vad kan ni hjälpa oss med?

Just nu söker vi ingångar på kommunala uppdrag och även försäkringsskador då vi har resurserna och kompetensen redan idag att ombesörja större uppdrag.