Fastighetsägare

Utöver att vi har fastighetsservice åt privata fastighetsägare, äger vi även egna fastigheter som vi sköter. Vi utför allt från ombyggnationer och renoveringar till service och underhåll. För att bibehålla en så trevlig miljö som möjligt lämnar vi alltid arbetsplatsen städad och fin. Alla våra hantverkare/snickare är anslutna via kollektivavtal och använder sig av erforderlig skyddsutrustning på arbetsplatserna. Vi har digitala rapportsystem i bolaget som stöder våra projekt, där vi har alla våra aktiviteter upplagda inför våra uppdrag. Samt veckovisa uppföljningar med kund digitalt för att vara effektiva och då även med ÄTA också.