Fastighetsservice

Idag utför vi uppdrag hos privata fastighetsägare i både Sverige och Danmark. Vi utför allt från ombyggnationer och renoveringar till service och underhåll. Vi har även kapaciteten och kunskapen att ta hand om kommunala uppdrag också. Tillsammans med beställaren planerar vi upp vad som ska göras i ett projekt för att kunna vara så effektiva och organiserade som möjligt när vi utför uppdraget. Att alla involverade tydligt vet vad som ska göras, när det ska göras, innebär att vi kan leverera i enlighet med tidplanen. Eftersom vi har löpande dialog med samtliga aktörer kan vi enkelt sätta in extra resurser från koncernen om det skulle behövas, för att kunna leverera i tid. För oss är det viktigt att ha en öppen dialog med kunden under pågående projekt och informera status fortlöpande och ha ordning och reda på plats ut hos kund. Varje dag ska det vara städat och fint när vi lämnar arbetsplatsen efter oss. Alla våra hantverkare/snickare är anslutna via kollektivavtal och använder sig av erforderlig skyddsutrustning på arbetsplatserna. Vi har digitala rapportsystem i bolaget som stöder våra projekt, där vi har alla våra aktiviteter upplagda inför våra uppdrag. Samt veckovisa uppföljningar med kund digitalt för att vara effektiva och då även med ÄTA också.