Search
Close this search box.

Our values

Värdegrund
Honest, Developing, Quality and Reliable - these are our values on which the Jatic brand is based. Our values describe how we are as people, what we stand for and how we work in all parts of our business.

Honest
Vi är ett mellanstort företag och vill ha bra samarbete med våra kunder. Vi brukar ofta ställa en extra motfråga till kund innan uppdrag för att säkerställa rätt resurs till rätt arbete. Har vi inte rätt resurser tillgängliga tackar vi hellre nej till ett uppdrag än att göra ett sämre arbete åt kund. Kunder ska känna sig trygga med oss i alla läggen med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen. Ni som har träffat ledningen på Jatic och våra arbetsledare vet vad vi står för och att vi håller det vi lovar.

Developing
We must be flexible for our customers but also internally as well and constantly improve ourselves. We still have drive and innovation for sustainable societal development. We will take advantage of our employees' skills and offer good opportunities for development and training. We are very responsive where all suggestions for improvement are welcome from both customers and our own employees. To the right is a picture of our IS-sticks that we have mounted in our office and means very low energy consumption and environmentally friendly.

Quality
We must be the company to trust, that if we take on a task, we deliver everything from start to finish. That the workers do their utmost to do a good job and at the same time be nice and clean up after themselves so that the whole is good and that the customer experience is top notch. That we are honest throughout the project and constant dialogue with our customers and suppliers. In this way, we will create and maintain long-term and good relationships. To deliver quality is also to understand the customer and to perform work according to expected results.

Reliable
Vi håller vårt ord och vi kan våra saker inom teknisk isolering och ventilation med lång erfarenhet. Kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Våra hantverkare har god kompetens och yrkesskicklighet på respektive affärsområde. Vi försöker i största mån att ha en god planering och göra rätt från början. För att hålla tidplaner kan vi med vår erfarenhet från små till stora projekt eliminera många risker. Vi uppfyller lagar och krav och bär alltid ID06 på oss på våra projekt.