Utbildningar

Vår personal är utbildade i alla nödvändiga utbildningar för att utföra våra tjänster på ett säkert och smidigt sätt.
Nedan listas några av dessa utbildningar och vad de innebär.

Fallskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höjder samt till arbetsledare och chefer som har ett arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar ovanför marken.

Liftutbildning

Utbildningen går igenom arbetsmiljölagar samt liftens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Såhär ser våra lift- och fallkort ut.