Sök
Stäng denna sökruta.

Teknisk isolering

Jatic har 40 års erfarenhet av isoleringsarbeten både inom och utom Sverige. Vi täcker in alla arbetsområden, värme, kyla, ljud, komfort, energi, brand mm.

Vi arbetar på anläggning såsom Industrier, raffinaderier, värmekraftverk, marina installationer, ventilation och vs isolering mm.

Akustisk isolering

JATIC fokuserar sina insatser på akustiskt isolerande inneslutningar för maskiner och tillhörande enheter, akustisk isolering för utrustning och rörsystem.

Dessa åtgärder bidrar till att göra arbetsmiljön mer behaglig och mindre skadlig.

Våra effektiva lösningar för akustiska problem hjälper också till med att fullfölja de standarder och regler gällande bullerskydd.

Tack vare vår omfattande kunskap är akustisk isolering och akustisk absorbering är två av många lösningar vi kan anpassa till era individuella behov.

Brand och värmeisolering

Vår brand och värmeskyddsisolering används på ställen där den finns en överhängande brandrisk och värmeexponering eller av energieffektivisering och exempelvis i kemiska processer och raffinaderier.

Vi ser vår uppgift som att förbättra säkerheten genom att förse anläggningar med förebyggande brandskyddsutrustning. Vi begränsar effektivt riskerna för utveckling och spridning av en brand i byggnader, skyddsisolering för driftpersonal mm.

Vi är experter inom brandsäkra tätningar och på att installera specialutrustning på genommatande element inom alla temperaturspann.

Brandförsäkringsföretag kräver allt mer skydd som kan förhindra spridningen av bränder till okontrollerbara områden.

Kylisolering

Detta inkluderar, till exempel, livsmedelsindustrin eller tekniska processystem inom den kemiska industrin, tankar och fartyg, men även kylda lager och industriella frysar.

Våra insatser är riktade mot den mest energieffektiva lösningarna i era tekniska installationer och vi kan presentera en passande isoleringslösning för kallisolering för alla energikonsumerande enheter. Användningen av de modernaste isoleringsmaterialen, exempelvis, polyuretanskum, PIR/PUR skålar, Foamglas, Armaflex mm.

JATIC är rätt partner för att nå dessa kvalitetskrav.

Plåtinklädnader

Plåtinklädnader kräver tillverkning av diverse detaljer, vi har personal med mångårig erfarenhet inom detta område.

VVS-Isolering

Isolering av rör för all typ av media i och runt om byggnader.

Vi hjälper till att energieffektivisera och säkra Era installationer.

Isolerings lösningar med flera olika funktioner där Vi kan hjälpa till med att exempelvis

  • Minska energiförbrukning som ger en lägre driftkostnad
  • Förhindra kondensbildning eller nedkylning/frysning av media